Tel: + 90 (216) 606 05 78 | Whatsapp: +90 539 262 12 01

sgk

İçerik etiketlendi: ‘mutluluk çubuğu ameliyatı izle’

Penis Protezi Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar?

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Videolar

Penis Protezi Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar? 

Çeşitleri Nelerdir?

Mutluluk çubuğu olarak adlandırılan penis protezleri, temelde iki modelden oluşmaktadır. Bükülebilir ve şişirilebilir penis protezleri. Bükülebilir protezin avantajı, el mahareti, zihin ve zeka düzeyinin yüksek olmasını gerektirmemesidir. Zira bu protez penis gövdesi içerisinde devamlı olarak sert bir biçimde yer alır ve istenildiği zaman elle sert hale getirilerek cinsel ilişki kurulabilir. Bu avantajının yanında, teknolojisinin basit olması sebebiyle daha ucuzdur. Şişirilebilir modellerde ise, bireyin veya partnerinin dışarıdan farklılık göremeyeceği, kullanılmadığı süre son derece narin, doğal penis görünümünde olan, fakat istenildiği zaman pompalama mekanizmasıyla sertleştirilebilen bir penis protezi söz konusudur.
Bu protezlerin teknolojisi daha iyi olduğu için, maddi olarak daha çok maliyet gerektirmektedir. Bunun yanında mekanik arıza gibi veya su transferinden meydana gelen kanal tıkanıklıkları benzeri durumlarda tamir gerektiren sorunlar oluşabilir. Ancak protezlerin 5 yıl boyunca garantisi olduğundan sorun olduğunda değiştirilebilir. Dışarıdan fark edilememesi ise, önemli bir avantaj olarak gözükmektedir.

Penis Protezi Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar?

Nasıl Çalışırlar?

Erektil disfonksiyon (sertleşme) problemin tedavisinde, ilaç tedavisinden sonuç alınmazsa son alternatif olarak penil protez önerilmektedir. Penil protezler iki çeşittir. Biri bükülebilen, devamlı sert olarak kalan protezler, diğeri pompalı, gerek duyulduğunda şişirilip sertleştirilen, cinsel fonksiyon olmadığında inik duruma gelebilen protezlerdir.
Sert kalan protezler 2 adettir, zira penis içerisinde de iki tane tüp vardır ve içerisi kanla dolmaktadır. Diyabet, sinir hastalıkları, yaralanma gibi nedenlerle kan o bölgeye olması gerektiği kadar gidemediği süre sertleşme olmamaktadır.

Penis Protezi Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar?

Penis içerisindeki 2 tüp içine bu iki tane silikon blokları yerleştirilmektedir. Bu blokların sertliği yardımıyla ilişkiye girilebilir. İlişki ardından bu silikon bloklar bükülerek iç çamaşır içine yerleştirilir. Bu protezler ileride bir prostat veya idrar yolu cerrahisi gerek duyulduğunda sorun yaratabilmektedir. Maliyet açısından daha uygundur ancak hasta tarafından daha kullanışlı değildir.
Şişirilebilir protezlerin 2 parçalısı, 3 parça olanları vardır. Çoğunlukla bizim önerdiğimiz 3 parçalı olanlardır. Penis içine silikon bölüm yerleştirilir. Bir tarafta rezervuar vardır, mesanenin içine yerleştirilir, diğer tarafta pompası vardır ve bu da testis kenarına yerleştirilmektedir. Dıştan bakıldığında hiçbir biçimde penis protezi takıldığı anlaşılamaz.
Sönük olduğunda dıştan kabartı yapmaz ve belli olmaz. İlişki esnasında, ilişki öncesinde pompaya basarak penis protezi şişirilir ve tam bir seks yaşanabilir. Bu protezler maliyet olarak daha pahalıdır. Tahmini 1 – 1,5 saatlik tek bir ameliyatla penis içine yerleştirilirler. 2 gün civarı hastanede kalış süresi vardır. Enfeksiyon riskine karşın operasyon öncesi ve sonrası antibiyotik verilerek bu riskler sıfırlanmaya çalışılır.

Erkeklerde iktidarsızlık sebepleri, psikolojik iktidarsızlık tedavisi, penis protezi nedir, hangi vaziyetlerde penis protezi uygulanır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Penis Protezi Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Çalışırlar?

Penis Protezi Ameliyatı, İyileşme ve Adaptasyon

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Videolar

Penis Protezi Ameliyatı, İyileşme ve Adaptasyon

Penis Protezi Ameliyatı, İyileşme ve Adaptasyon

İktidarsızlık diğer ismiyle sertleşme sorunu erkeklerin iş yaşamına dahi etki eden, kişide kendine güvensizlik, mutsuzluk, başaramamanın verdiği negatif duygularla karamsarlığa kadar giden problemler meydana getirebilmektedir. Sertleşme sorunu yaşayan kişiler bu sorunlarının her zaman psikolojik olduğunu düşünmek istemektedirler ancak her zaman psikolojik sebeplere bağlı olmamaktadır. İktidarsızlık sorunu meydana gelen erkekler özellikle 30 yaşını geçmişlerse hastalıklara bağlı problemler olabileceği düşünülerek kan tahlilleri ve penil doppler ultrason testi yapılması gerekir.

Bir çok genç hasta yirmili yaşlarda sertleşme sorunu yaşadıklarında kısa süre sonra bu sorun kendiliğinden düzelmekte veya sertleşme sorunu cinsel ilişki sırasında olurken mastürbasyon yapıldığında sorun yaşanmaktadır. Eğer kişi mastürbasyon yaptığında tam sertleşme sağlayamıyorsa anatomik bir sorun olabilmektedir bu yüzden penil doppler ultrason testi yapılması gerekir.

İktidarsızlık tedavisine neden olan sorunun teşhisi konulduktan sonra tedavi planlanır. Eğer psikolojik olduğuna karar verilirse psikiyatri ve psikologlara yönlendirilerek sertleşme meselesine neden olan psikolojik sıkıntılara yönelik önlemler ele alınarak iktidarsızlık tedavi edilmeye çalışılır.

İktidarsızlık meselesine yol açan doğal nedenler saptanabilirse ona göre önleyici ve sertleşmeyi sağlayıcı tedaviler uygulanır. Örneğin kişide şeker hastalığı veya insülin direnci saptaması yapılırsa bu hastalıkların tedavileri sağlanır. Kişiye şeker düzeyini düzenli tutması için diyet önerileri verilir. Bunlara ek olarak kişilerde kilo fazlalığı, sigara kullanımı gibi sertleşmeyi etkileyen problemler varsa şunlar için önlem ve öneriler sunulur.

Sertleşmeyi sağlamaya yönelik tedavilerde ağızdan alınan ilaçlar, penise şok dalga tedavisi, penise ilaç uygulaması ve son seçenek olarak da penis protezi tedavi olarak kullanılabilmektedir.

Bu tedaviler içerisinde son seçenek olarak kullandığımız penis protez uygulaması en güzel tedavi seçeneğidir.

Penis protezi operasyonla penis içine yerleştirilmekte ve cinsel ilişki öncesi protez şişirilerek cinsel ilişki sağlanabilmektedir. Penis protezi her hastada cinsel ilişki için yeteri kadar sertliği sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Penis Eğriliği Mutluluk Çubuğu ile Düzelir mi?

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Mutluluk Çubuğu

Penis Eğriliği Mutluluk Çubuğu ile Düzelir mi? Videosu

Penis Eğriliği Mutluluk Çubuğu ile Düzelir mi? Sorusunun cevabı

Penis protezi (penil protez) ya da halk arasında bilinen adıyla mutluluk çubuğu cinsel ilişki için gerekli olan penis sertleşmesini doğal yolla gerçekleştiremeyen ve daha basit tedavilere cevap vermeyen erkeklerde uygulanan bir yapay penis modelinin vücut içerisine yerleştirilmesi operasyonudur.Penis protezleri genellikle silikon alaşımlı materyallerden yapılamakta ve genelde her bir penis içinde var olan 2 süngersi haznenin içerisine yerleştirilmektedir.

Dolayısıyla bir kişide penis protezi ameliyatı yapıldığı zaman 2 çubuk bir penis içine yerleştirilmektedir.Penis protezinin bükülebilir sabit modelleri olduğu gibi normal halde yumuşak olan içine su dolduğunda hazır olan sert ve ilişkiye hazır bir penisi ifade eden modelleri de vardır.

Penis Eğriliği Mutluluk Çubuğu ile Düzelir mi? Sorusunun yanında önemli olan

Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitleri mevcuttur. Ancak temel olarak iki tiptir. Eğilip bükülebilir ve şişirebilir protezler. Çok parçalı şişirebiIir protezIer fizyoIojik hale çok uyumlu, fakat mekanik arıza yapma şansı yüksek, eğiIip büküIebiIir protezIer ise devamIı sert oIması sebebi iIe fizyoIojik hale uyumlu oImayan fakat mekanik arıza şansı buIunmayan protezIerdir. PeniI protez tipinin seçiminde hasta kişi ve eşiyIe avantaj-dezavantajIarı çok ayrıntıIı oIarak tartışıIdıktan sonra birIikte karar veriImeIidir.

Protez Kimlere Uygulanmaz ?

İdrar yoIu enfeksiyonu oIan hastaIara bu uyguIama yapıImaz. Ereksiyon oIuşturacak nöroIojik sebepIer ortadan kaIdırıImadan ameIiyatı gerçekIeştirmemiz olası değiIdir. Ayrıca aIerjik bünyesi oIanIara da bu ameIiyatı yapamıyoruz. Zira aIerjisi oIan kişi vücuda başka bir madde kabuI edemeyeceği için protezin takıIması sakıncaIi oIur. Yaşı bir sürü büyük oIanIara, 70Ii yaşIarın iIerisinde oIanIara bu protezi takmayı tercih etmiyoruz. Ayrıca kişinin bu ameIiyatı oImadan öncesinde eşinin onayını aImış oImasına itina gösteriyoruz. Eğer eşinin onayını aImazsa ameIiyati kabuI etmiyoruz. Diyabetikse, kardiyoIojik problemi varsa kardiyoIoğunun onayını aImadan ameIiyatı yapmıyoruz.

Riskleri Var mıdır ?

Çok seyrek görüImekIe birIikte protez tedavisi tamamıyla risksiz değiIdir. Belli Bir Süre idrar tutuIması, enfeksiyon, vücudun protezi reddetmesi ve anestezi kompIikasyonIarı, bir takim tipIerde protezin mekanik arizaIarı ameIiyatı takiben görüIebiIir. Bu sayıIan kompIikasyonIar tek sürü seyrek görüIen sorunIardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

siziarayalim
telefon