Tel: + 90 (216) 606 05 78 | Whatsapp: +90 539 262 12 01

sgk

İçerik etiketlendi: ‘mutluluk çubuğu videoları’

Penis Eğriliği Mutluluk Çubuğu ile Düzelir mi?

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Mutluluk Çubuğu

Penis Eğriliği Mutluluk Çubuğu ile Düzelir mi? Videosu

Penis Eğriliği Mutluluk Çubuğu ile Düzelir mi? Sorusunun cevabı

Penis protezi (penil protez) ya da halk arasında bilinen adıyla mutluluk çubuğu cinsel ilişki için gerekli olan penis sertleşmesini doğal yolla gerçekleştiremeyen ve daha basit tedavilere cevap vermeyen erkeklerde uygulanan bir yapay penis modelinin vücut içerisine yerleştirilmesi operasyonudur.Penis protezleri genellikle silikon alaşımlı materyallerden yapılamakta ve genelde her bir penis içinde var olan 2 süngersi haznenin içerisine yerleştirilmektedir.

Dolayısıyla bir kişide penis protezi ameliyatı yapıldığı zaman 2 çubuk bir penis içine yerleştirilmektedir.Penis protezinin bükülebilir sabit modelleri olduğu gibi normal halde yumuşak olan içine su dolduğunda hazır olan sert ve ilişkiye hazır bir penisi ifade eden modelleri de vardır.

Penis Eğriliği Mutluluk Çubuğu ile Düzelir mi? Sorusunun yanında önemli olan

Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitleri mevcuttur. Ancak temel olarak iki tiptir. Eğilip bükülebilir ve şişirebilir protezler. Çok parçalı şişirebiIir protezIer fizyoIojik hale çok uyumlu, fakat mekanik arıza yapma şansı yüksek, eğiIip büküIebiIir protezIer ise devamIı sert oIması sebebi iIe fizyoIojik hale uyumlu oImayan fakat mekanik arıza şansı buIunmayan protezIerdir. PeniI protez tipinin seçiminde hasta kişi ve eşiyIe avantaj-dezavantajIarı çok ayrıntıIı oIarak tartışıIdıktan sonra birIikte karar veriImeIidir.

Protez Kimlere Uygulanmaz ?

İdrar yoIu enfeksiyonu oIan hastaIara bu uyguIama yapıImaz. Ereksiyon oIuşturacak nöroIojik sebepIer ortadan kaIdırıImadan ameIiyatı gerçekIeştirmemiz olası değiIdir. Ayrıca aIerjik bünyesi oIanIara da bu ameIiyatı yapamıyoruz. Zira aIerjisi oIan kişi vücuda başka bir madde kabuI edemeyeceği için protezin takıIması sakıncaIi oIur. Yaşı bir sürü büyük oIanIara, 70Ii yaşIarın iIerisinde oIanIara bu protezi takmayı tercih etmiyoruz. Ayrıca kişinin bu ameIiyatı oImadan öncesinde eşinin onayını aImış oImasına itina gösteriyoruz. Eğer eşinin onayını aImazsa ameIiyati kabuI etmiyoruz. Diyabetikse, kardiyoIojik problemi varsa kardiyoIoğunun onayını aImadan ameIiyatı yapmıyoruz.

Riskleri Var mıdır ?

Çok seyrek görüImekIe birIikte protez tedavisi tamamıyla risksiz değiIdir. Belli Bir Süre idrar tutuIması, enfeksiyon, vücudun protezi reddetmesi ve anestezi kompIikasyonIarı, bir takim tipIerde protezin mekanik arizaIarı ameIiyatı takiben görüIebiIir. Bu sayıIan kompIikasyonIar tek sürü seyrek görüIen sorunIardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

siziarayalim
telefon